top of page

Lite som Live Nation men för mässor

Digital marknadsföring med fokus på det fysiska mötet i montern.

Enkelt förklarat

Live Nation promotar och förmedlar konserter för potentiell publik som sedan äger rum på arenor runt om i landet.

På samma sätt hjälper vi till att promota och förmedla mässor och utställare för potentiella besökare.

Konsert &
artister

Mässa & utställare

Publik

Besökare

Tydliga mätbara resultat

Marknadsföring sker uteslutande genom META. När mässan är över sammanfattas all statistik i dokument som är överskådliga och enkla att förstå.

→ Detta är vår produkt

bottom of page