top of page

Leverans med god framförhållning

Schema, planering och genomförande inför, under och efter mässan sker i följande steg 

telefon55.webp

3

2

1

4

Två månader innan mässan

Vi anpassar magasinet med mässans identitet, fyller det med redaktionellt innehåll samt arbetar tillsammans med utställarna

En månad innan mässan

Marknadsföring på sociala medier inför mässan

Mässan öppnar

Vi möter besökare och utställare under mässans gång och skapar engagemang och dokumenterar mässans höjdpunkter med film, foto och närvaro

Efter mässan

När mässan är över sammanfattas eventet med en film som vi klipper och redigerar med mässan som avsändare. Ni får självklart även statistik och data levererad i dokument som är tydliga och enkla att förstå.

→ Boka ett möte

bottom of page